Mu’tamaraad


Mu’tamaraadkii 2017

Mu’tamarka Safarka Aakhiro 2017Mu’tamaraadkii 2016

Mu’tamarka 14aad Tawfiiq Islamic Center 2016


Mu’tamarkii 24aad ee Scandinafianka Finland 2016Mu’tamaraadkii 2015

Mu’tamarkii 23aad ee Scandinafianka Denmark 2015


Mu’tamarkii Norway 2015Mu’tamaraadkii 2014

Mu’tamarkii Canada 2014Mu’tamaraadkii 2013

Mu’tamarkii AMIC UK 2013Mu’tamaraadkii 2012

Mu’tamarkii Holland 2011


Mu’tamarkii Sweden 2012Mu’tamaraadkii 2011

Mu’tamarkii South Afrika 2011


Mu’tamarkii Holland 2011


Mu’tamarkii 19 aad ee Gothenborg, Sweden 2011


Mu’tamarkii 2011 Seattle WA


Mu’tamarkii Leicester UK 2011


Mu’tamarkii AMIC UK 2011


Advertisements